Ledning för Case Management

Chefer på olika nivåer samlas med uppgift att forma och verkställa beslut kring CM funktionen.

Länsgemensam ledning (LGL)

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län tar de övergripande besluten kring verksamheten.

Psykisk hälsa och beroende är två grupper som kan bearbeta och vidarebefordra ärenden kring CM via en beredningsgrupp till LGL.

Operativa ledningsgrupper

består av chefer med arbetsledarskap för CM.

Operativa ledningsgrupper finns för psykiatri och socialtjänst i mellersta och södra länet. De kan förmedla vad som förändras i verksamheten till den övergripande ledningen.