Verktygslåda för Case Management

CM-personen har sina professionella och medmänskliga verktyg att använda och ta till i relationen med klienten. Här samlar vi de formella verktyg som behövs för uppdraget.

I sin utbildning har CM fått kunskap om hur manualerna ska användas för att metoden Integrerad Psykiatri ska vara evidensbaserad.

Stöd i arbetet

Informationsmaterial bildspel
Att använda för spridning av information om Case management. 

Manual - Case Managment och resursgruppsarbete, Version 3
Finns att ha som stöd i arbetet.

Modellen för CM kvalitetssäkras inom tre områden:

1. Resultat

I resultatdelen granskas klientens upplevelse av sitt liv. Mätningen sker när klienten får en CM och därefter var 12:e månad och när CM avslutar sitt uppdrag.

Resultatmätningsblanketten används.

2. Process 

I processdelen granskas hur CM upplever det organisatoriska stödet och i vilken grad man använder sig av metoden Integrerad Psykiatri med Resursgrupp i sitt arbete. Den första mätningen görs ett år efter den första interventionen för respektive klient.

Här används blanketten Programtrohet för CM och Upplevt stöd för CM.

3. Struktur

I struktur delen granskas operativa ledningsgruppens arbete varje höst genom de protokoll som är förda.


Övriga blanketter