Kontaktuppgifter

Basenhetschef Samhällsplanering & Tillväxt

Sofia Moestedt

Folkhälsoutvecklare

Marie Tigerryd

Cecilia Gamme

Hanna Johansson

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoepidemiolog

Pär Eriksson