Kontaktuppgifter

Basenhetschef Samhällsplanering & Tillväxt

Sofia Moestedt

Folkhälsoutvecklare

Marie Tigerryd (föräldraledig t.o.m. 31 maj 2020)

Cecilia Gamme (föräldraledig under 2020)

Hanna Johansson

Sandra Karlsson

Carolina Lenesdotter

Folkhälsoepidemiolog

Pär Eriksson

Folkhälsokommunikatör

Josefine Helin