Nära vård

Region Kalmar län arbetar för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård. Här kan du följa arbetet.

Bakgrund och begrepp

Aktiviteter

Samordning och organisation

 • Organisation av arbetet

  Styrgrupp - Sjukvårdsledning

  Ordförande: Planeringsdirektör

  Beredningsgrupp

  Ordförande: Samordnare nära vård

  • Säkerställer framtagandet av underlag till beslut

  • Säkerställer att underlagen är förankrade, väl utredda samt belysta ur olika perspektiv – som patienten, medarbetarna, strategisk utveckling av hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, folkhälsa och ekonomi

  • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med fördjupad sakkunskap i specifika områden

  Referensgrupper:

  • Facklig referensgrupp

  • Länsgemensam ledning

  • Folkhälsa

  • Patientsäkerhet

  • Patientrepresentanter

  Se ledamöter

  Arbetsgrupper på uppdrag av beredningsgrupp

  Leds av samordnare nära vård

  Organisationsskiss

  Se organisationen som bild

 • Beredningsgrupp

  Beredningsgrupp nära vård

  Ordförande

  Maria A Hilberth, samordnare nära vård, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

  Ledamöter

  Andreas Hurve, verksamhetschef medicinkliniken Kalmar, HSF

  Annkristin Svensbergh, sjukhuschef Kalmar, HSF

  Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef Oskarshamn, HSF

  Charlotte Joborn, verksamhetschefs Esplanadens HC, Västervik, PVF

  Eva Järvholm, ehälsostrateg, ITF

  Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum, HSF

  Henrik Holmberg, sjukhuschef Västervik, HSF

  Marie Ragnarsson, verksamhetschef Nybro HC, PVF

  Monica Hultqvist, verksamhetschef Blå kustens HC, Oskarshamn, PVF

  Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, HSF

  Ulrika Rosenqvist, tf verksamhetschef vuxenpsykiatri söder, PSF

  Christian Jansson, verksamhetschef vuxenpsykiatri norr, PSF

  Åke Åkesson, verksamhetschef Borgsholms HC, PVF

  Anna Wahlstam, patient- och invånarrepresentant

  Övriga resurser

  Anna Olheden, verksamhetstvecklare Regionstab lärande och förnyelse

  Emma Rydh, kommunikatör Regionstab kommunikation

  Lis-Mari Wijkman, utredare/sekreterare, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

  Sammanfattning av möten

  Här kommer du att kunna hitta sammanfattningar av beredningsgruppens möten.

 • Samordning och kontakt

  Maria Alvinsson Hilberth

  Samordnare Nära vård
  Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård 

   

   

  Direkttelefon:

  0480-840 29

  Mobiltelefon:

  070-644 92 28

 • Informationsmaterial

  Tillsammans för en nära vård 
  Powerpresentation om utvecklingsarbetet, varför det görs, begrepp och definitioner, samt organisation av arbetet. För information på arbetsplatsträffar med mera.

Arbetssätt och projekt

 • Patientkontrakt

  Patientkontrakt är ett verktyg som en delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

  Region Kalmar län har tagit fram en generell mall för patientkontrakt som kan användas i verksamheten om så önskas.

  Därutöver finns en mall som kan utarbetas med en enhetsinriktad information i dialog med enhetens kommunikatör.

  Material om patientkontrakt

 • Oskarsmodellen i Oskarshamn
 • Hemsjukhuset Borgholm

  Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryggare vårdsituation för många äldre i Borgholm.

  Sedan november driver Borgholms hälsocentral projektet "Hemsjukhuset" tillsammans med Borgholm kommun. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som följer patienten genom alla steg i vården och vid behov gör hembesök.

  Bakgrund

  Varje dag vårdas ett stort antal människor som är mer vårdkrävande än de som ligger på sjukhus i hemmet med hjälp av den kommunala hemsjukvården. Landstingets medarbetare i Borgholm har med "Hemsjukhuset" utvecklat ett samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och kommun som syftar till att skapa en tryggare och säkrare vårdsituation för dessa patienter.

  Genom att läkare på hälsocentralen har en löpande kontakt med kommunens distriktssköterskor skapas en helhetsbild av varje patients behov och situation. Onödiga akutbesök undviks genom att ambulanspersonal kan erbjuda patienten en läkartid vardagen därpå i hemmet istället för att direkt köra in patienten till sjukhuset.

  Effekt

  Fördelarna är många. Patienten erbjuds läkarvård i en tryggare miljö med lägre infektionsrisk, färre fallolyckor och högre livskvalitet. Det innebär även en lättnad och trygghet för anhöriga till patienten att det vid behov finns en ytterst ansvarig läkare tillgänglig för patienten och att denne har hela bilden av patienten och patientens sjukdomshistoria.

  I framtiden är tanken att patienter även ska "rondas" före helg för att tidigt kunna identifiera brister som kan komma att kräva behandling.

  Kontakt

  Åke Åkesson

  Verksamhetschef Borgholm och Löttorp hälsocentral

  Tel. 0485-151 44

  Mer information

  Informationsmaterial "Nära vård i Borgholm", SKL

  Hemsjukhuset och digitalisering, film på Cuviva.se