Beredningsgrupp

Beredningsgrupp nära vård

Ordförande

Maria A Hilberth, samordnare nära vård, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

Ledamöter

Andreas Hurve, verksamhetschef medicinkliniken Kalmar, HSF

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef Kalmar, HSF

Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef Oskarshamn, HSF

Charlotte Joborn, verksamhetschefs Esplanadens HC, Västervik, PVF

Eva Järvholm, ehälsostrateg, ITF

Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum, HSF

Henrik Holmberg, sjukhuschef Västervik, HSF

Marie Ragnarsson, verksamhetschef Nybro HC, PVF

Monica Hultqvist, verksamhetschef Blå kustens HC, Oskarshamn, PVF

Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, HSF

Ulrika Rosenqvist, tf verksamhetschef vuxenpsykiatri söder, PSF

Christian Jansson, verksamhetschef vuxenpsykiatri norr, PSF

Åke Åkesson, verksamhetschef Borgsholms HC, PVF

Anna Wahlstam, patient- och invånarrepresentant

Övriga resurser

Anna Olheden, verksamhetstvecklare Regionstab lärande och förnyelse

Emma Rydh, kommunikatör Regionstab kommunikation

Lis-Mari Wijkman, utredare/sekreterare, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

Sammanfattning av möten

Här kommer du att kunna hitta sammanfattningar av beredningsgruppens möten.