Samordning och kontakt

Maria Alvinsson Hilberth

Samordnare Nära vård
Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård 

 

 

Direkttelefon:

0480-840 29

Mobiltelefon:

070-644 92 28