Organisation av arbetet

Styrgrupp - Sjukvårdsledning

Ordförande: Planeringsdirektör

Beredningsgrupp

Ordförande: Samordnare nära vård

• Säkerställer framtagandet av underlag till beslut

• Säkerställer att underlagen är förankrade, väl utredda samt belysta ur olika perspektiv – som patienten, medarbetarna, strategisk utveckling av hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, folkhälsa och ekonomi

• Vid behov tillsätts arbetsgrupper med fördjupad sakkunskap i specifika områden

Referensgrupper:

• Facklig referensgrupp

• Länsgemensam ledning

• Folkhälsa

• Patientsäkerhet

• Patientrepresentanter

Se ledamöter

Arbetsgrupper på uppdrag av beredningsgrupp

Leds av samordnare nära vård

Organisationsskiss

Se organisationen som bild