Tillsammans hälso- och sjukvård

Tillsammans hälso- och sjukvård startade hösten 2017. Det är ett tillfälle för alla verksamhetschefer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvårdsförvaltningen och Psykiatriförvaltningen att mötas två gånger per år tillsammans med Sjukvårdsledningen.

Målet är att få gemensam inspiration samt möjlighet att diskutera utvecklingen och utmaningarna inom Regions Kalmar läns hälso- och sjukvård. Sjukvårdsledningen har möjlighet att lyfta fram aktuella områden att samverka kring över förvaltningsgränser.

Nuvarande område för återkommande dialog är "Nära vård", som är ett av Regions Kalmar läns fokusområden.