Tillsammans hälso- och sjukvård 11 december 2018

Den 11 december 2018 träffads verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården för att tillsammans få information och diskutera omställningen till nära vård. 

Program

Dokumentation

Presentationer

Inledning - Ingeborg Eriksson och Sofia Hartz

Utvärdering av goda exempel i Kalmar län - Ann-Katrin Wilhelmsson

Digitalisering - Magnus Persson och Ragnar Styrbjörn

Framtidens diagnostik - Fredrik Enlund

Avslutning och fortsatt arbete - Sofia Hartz

 

Nästa Tillsammans hälso- och sjukvård är den 19 mars.