Tillsammans hälso- och sjukvård 19 mars 2019

Denna gång fokuserade vi på omställningen till nära vård med stöd av individens kraft med personcentrerad vård.

Vårt mål med detta fokus är att skapa trygghet och ökad delaktighet för individen samt att säkerställa tydlighet i nästa steg i vården.

Program för dagen

Dokumentation

Presentationer förmiddag - Ingeborg Eriksson, Maria A Hilberth, Magnus Persson

Presentationer eftermiddag - Magnus Persson, Maria A Hilberth