Definition

Region Kalmar län följer definitionen av Nära vård utifrån Sveriges kommuner och landsting beskrivning.

Nära vård:

  • är nära i geografi, tid och/eller relation
  • utgår från individuella förutsättningar och behov
  • innebär nya arbetssätt för hälsa, vård och omsorg