Långsiktig handlingsplan

En långsiktig handlingsplan för omställning till nära vård är framtagen och beslutad av Regionstyrelsen den 31 oktober 2019.