Insatser inom överenskommelsen

Överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" gäller för 2017-2018.

Överenskommelsen för 2017-2018 består av följande insatsområden:

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

2. Funktion för koordinering

3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

5. Utökat elektroniskt informationsutbyte

6. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Insatserna bedöms sammantaget höja kvaliteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen både inom hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen. Det bedöms vara till gagn för den enskilde patienten.