Psykisk ohälsa och långvarig smärta

Lättare psykisk ohälsa samt smärta i rygg, nacke eller axlar står bakom mer än hälften av alla sjukskrivningar.

Regeringen och SKL bedömer att tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa behöver fortsatt stimuleras.

Inom villkoret "Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta" ingår rehabiliteringsinsatser, i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, av somatisk och psykologisk karaktär som ges för icke specificerad långvarig smärta i rygg, axlar och nacke samt lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress till personer i åldrarna 16 – 67 år.

Villkoret ersätter den tidigare rehabiliteringsgarantin.

Nationella medicinska indikationer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta