Publikt evenemang.

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion som vänder sig till arrangörer av större publika evenemang.

Landstinget är en del av ett nätverk, kallat Länsrisk, som leds av Länsstyrelsen. I gruppen ingår även polisen och representanter från räddningstjänst och kommuner i länet.

Arbetet utgår ifrån en evenemangskalender framtagen av polisen efter tillståndsansökan från arrangören. Nätverket bedömer vilka evenemang som har en hög riskbild och kräver säkerhetsplan. Polisen tar då kontakt med arrangören.

Landstinget gör riskanalys för sjukvården i länet i samband med genomförande av arrangemanget. Många arrangemang samtidigt kan utgöra en högre säkerhetsrisk och därmed en högre belastning på sjukvården.

Riskerna bedöms enligt nationell guide för säkerhet vid publika evenemang: Säkerhetsguide för evenemang 2011 MSB.

För ändamålet har landstinget tagit fram en instruktion för sjukvård vid publika evenemang. Fastställd av Regional säkerhets- och krisberedskapskommitté 2014-03-13, reviderad 2017-03-20.