Kontakt

Anna Olheden
Utvecklingsledare brukarmedverkan
Region Kalmar län
0480-841 47

Marianne Westring Nordh
Utvecklingsledare brukarmedverkan
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 25