Cosmic

 • Cosmic LINK

  Cosmic LINK används för informationsöverföring mellan regionen och länets kommuner när den enskilde har behov av stöd och samordning i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. När medarbetare från Region Kalmar län deltar i en samordnad individuell plan ska Cosmic LINK användas oavsett om det sker hemma eller i vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  Cosmic LINK är en del i Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

 • Cosmic Messenger

  Den praktiska anvisningen beskriver användningsområdet av Cosmic Messenger mellan länets hälsovalsenheter, övriga öppenvårdsmottagningar, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg och socialtjänst.

  Rutin måste finnas på de enheter som har fiktiva brevlådor att kontrollera dessa minst 2 gånger per dag.

  Praktiska anvisningar- Cosmic Messenger 2018

  Riktlinje- Cosmic Messenger 2015