Cosmic LINK

Cosmic LINK används för informationsöverföring mellan regionen och länets kommuner när den enskilde har behov av stöd och samordning i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. När medarbetare från Region Kalmar län deltar i en samordnad individuell plan ska Cosmic LINK användas oavsett om det sker hemma eller i vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Cosmic LINK är en del i Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun