Egenvård

Egenvård är inte hälso-och sjukvård.

Med egenvård avses en hälso-och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal bedömt att en patient själv kan utföra eller kan utföras med hjälp av någon annan.

 Patientens och närståendes delaktighet är en förutsättning.