Allmänt om praktiska anvisningar

De praktiska anvisningarna syftar till att främja en god vård på rätt vårdnivå och en socialtjänst av god kvalité för den enskilde som behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, skolan och/eller Regionens öppen- och slutenvård. De praktiska anvisningarna ska även tydliggöra parternas roller.

Reviderade Praktiska anvisningar 2019:

Miniversion- Process utskrivning från slutenvård och SIP

Praktiska anvisningar- Distansmöte mellan huvudmännen

Praktiska anvisningar- Analys och ekonomi Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun 190301