Samordnad individuell plan (SIP)

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och landsting. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Överenskommelse Samordnad individuell plan

Den samordnande individuella planen dokumenteras i Cosmic LINK när regionens medarbetare deltar.

Se Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

Registreringsanvisningar och dokumentation i Cosmic