Praktiska anvisningar - SIP (Region Kalmar län deltar ej)

Denna praktiska anvisning används när inte medarbetare från Region i Kalmar län deltar vid en samordnad individuell plan (SIP). Exempelvis när den enskilde, socialsekreterare, arbetsgivare och arbetsförmedling deltar. Kallelse och SIP skrivs i pappersform.

Praktiska anvisningar- Samordnad individuell plan

Blanketter:

Samtycke SIP

Kallelse SIP

Mall SIP

Om medarbetare från regionen deltar ska alltid SIP dokumenteras i Cosmic LINK. Se Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun.