Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

Den praktiska anvisningen beskriver hur ett samordningsärende startas när den enskilde är hemma eller vårdas inom slutenvården och är i behov av stöd och samordning.

Den praktiska anvisningen är uppdelad i tre delar:

  • Samordnad individuell plan hemma och inom slutenvården
  • In- och utskrivningsprocessen i slutenvården
  • Dokumentation i Cosmic LINK

Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

Miniversion- Process utskrivning från slutenvård och SIP

Frågor och svar- Samordning av den enskildes insatser

Registreringsanvisningar SIP (region)

Praktiska anvisningar-Analys och ekonomi samordning av den enskildes insatser

Handlingsplan - Analys

 

Aktuell situation fylls i av kommunens personal inför besök i öppen eller slutenvård.