Samordnad individuell plan

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs.

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och landsting. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Lagen om samverkan om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018 kräver att en SIP görs om behov finns.

Information och material angående Samordnad Individuell Plan finns på Regionförbundets hemsida