Suicidprevention

I Kalmar län pågår en bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

Tillsammans förebygger vi självmord i Kalmar län

Ett länsövergripande handlingsprogram har tagits fram för att förebygga självmord. Handlingsprogrammet innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser samt förslag på riktade insatser och uppföljning.

Första hjälpen till psykisk hälsa

I januari 2016 utbildades 20 nya instruktörer i MHFA i Kalmar län. De har nu i sin tur utbildat över 200 första hjälpare till psykisk hälsa!

För mer information om metoden www.mhfa.se

Ny telefonlinje ska förhindra självmord - 90101

En telefonlinje som ska hjälpa personer med självmordstankar har inrättats under 2016. Självmordslinjen är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje och ska bemannas av cirka 160 volontärer. Numret till Självmordslinjen, 90101, ska gå att ringa dygnet runt alla dagar i veckan.