Hälsoval - uppdrag och avtal

Landstingets uppdrag till vårdenheterna som ingår i Hälsoval Kalmar län innehåller grundläggande principer som att vården ska vara av god medicinsk kvalitet och ha hög tillgänglighet.

Uppdrag/förfrågningsunderlag 2018