Amputationer

Den helt dominerande orsaken till amputation är nedsatt blodcirkulation.

I vårdhandboken kan du läsa om amputation samt eftervård

Det finns även lokala anvisningar från geriatriken på intranätet Navet (kräver behörighet) 

Postoperativt Össur Rigid dressing som används postoperativt på underbensamputationer:

Broschyr och produktblad

Film om hur man använder den

Skötsel silikonhylsa samt sårproblem stump