Förband

Välj förband efter sårläkningsfaserna, vad vill man uppnå med förbandet? I inflammationsfasen vill du ha förband som minskar bakterietillväxt, ta emot mycket vätska samt minska inflammationen. I nybildningsfasen använder du förband som kan sitta länge och stimulera epitaliseringen och i mognadsfasen kanske man bara använder ett tunnare förband som skydd. 

Läs mer om de olika förband som finns i produktkatalogen