Negativt undertryck (NPWT Negative Pressure Wound Therapy)

Vakumassisterad sårbehandling är en metod som syftar till att få till en snabbare läkning av operationssår eller andra sårskador som av något skäl inte läker. Detta gör man genom att minska ödemet samt stimulera granulationen. Man ska inte använda negativt undertryck när man har en obehandlad osteomyelit, utbredda nekroser, malignitet i såret eller ej undersökta fistlar.

Placering av Renasys kan göras här:

  • Sårteamet hudmott
  • Kirurgen avd 8
  • Ortopedmottagningen
  • Infektion avd 39
  • Operation

När man påbörjar/avslutar behandlingen faxar man start-/stoppdatum till företaget så skickar dom en ersättningsmaskin, vg se instruktioner i väskan.

Instruktion/snabbguide hur man använder Renasys

Det finns även engångspumpar på centralförrådet.

Instruktion/snabbguide till PICO