Sårbehandling

Bensår är inte en sjukdom utan ett symtom som kan vara orsakat av många olika grundsjukdomar, ofta kan flera orsaker samverka. Det är viktigt att ställa diagnos för det har avgörande betydelse för behandlingsstrategin.

I vårdhandboken hittar du mer information om sårbehandling

Antibiotika är inte en bensårsbehandling – utan en behandling av en komplikation!

Sårsmart är en webbutbildning i sårdiagnostik samt behandling