Trycksår

Trycksår beskrivs oftast som "en lokal skada i huden förorsakad av störningar i blodtillförseln till området. Oftast förorsakad av tryck, skjuvkraft eller en kombination av dessa faktorer".

I vårdhandboken kan du läsa om trycksår och förebyggande åtgärder

Trycksårskort att ha i fickan

Filmer om trycksår:

Trycksårsfilm som vänder sig till personal

Trycksårsfilm som vänder sig till patient/anhörig

Att utföra en madrasskontroll, görs i samband med trycksårsmätningen 2 ggr/år