Om oss/kontaktuppgifter

Om planeringsenheten och tandvård

Planeringsenheten ansvarar bland annat för:

  • Tandvård till personer med omfattande omsorgsbehov eller vissa långvariga sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.
  • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid.
  • Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-22 år.

Prenumerera på våra nyheter

 Postadress: Planeringsenheten "Tandvård"
Box 601
391 26 Kalmar
 Besöksadress: Strömgatan 13
Kalmar
Medarbetare inom Tandvården

Camilla Ohlsson
Ekonom/handläggare (Landstingets tandvårdsstöd, fakturor mm)
Telefon 0480-841 81

Nathalie Persson
Ekonomicontroller (Vårdvalet, fakturor mm.)
Telefon 0480-841 64

Ronnie Halvardsson
Bedömningstandläkare
Telefon 0480-486 99

Alicja Sliwa
Bedömningstandläkare
Telefon 0761413373

 

Andra beställarenheter i Sverige

Folktandvårdens kliniker
Privata tandvårdskliniker med avtal för barn, ungdomar och unga vuxna