Rutiner för barn som far illa/ placerade barn

Uppdraget Barn som far illa handlar om att sprida kunskap om anmälningsskyldigheten kring barn och ungdomar som far illa , och om att skapa goda förutsättningar för vården och samhället i övrigt att samverka. Läs mer på Rädda barnens webbplats vad som gäller kring Barnkonventionen.