Nytt demensprogram - inbjudan

Välkommen till en heldag om demens där vårt reviderade Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdom i Kalmar län presenteras. Revideringen har utgått från de Nationella riktlinjerna för personer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017.

Dagen riktar sig till medarbetare och chefer i landstinget och länets kommuner som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom.

Se inbjudan