Rutiner och riktlinjer ang. tillgång till prover

Att få tillgång till prover

Tillgång till prov för forskning

Tillstånd enligt biobankslagen krävs alltid vid studier och forskning som omfattar prover av celler och vävnader (även om proverna inte sparas). Vilka dokument som krävs utöver ansökan, etikansökan och etikgodkännande varierar bland annat utifrån form för tillgång till prover och huvudmannaskap.

Landstinget i Kalmar län använder Biobank Sveriges utarbetade riktlinjer och instruktioner för dessa ärenden. På deras webbplats finns mer information för dig som planerar att använda biobanksprov i forskning, metodutveckling eller klinisk prövning.

Relaterad information från Biobank Sverige

Ansökan och bilagor skickas till:

Biobankssamordnare
Lena Lundström
Diagnostiskt centrum
Hus 17 plan 2
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar

Instruktion – Beslutsoförmögna

Instruktion för handläggning av beslutsoförmögna patienter som vid provtagningstillfället inte kan lämna samtycke

Framtagen av, RBC sydöstra sjukvårdsregionen/Gunilla Bergström