Kontaktuppgifter

Medicinsk chef  
Lars Brudin  
Avdelningschef  
Christina Welander Gunnarsson  
Verksamhetschef  
Annkristin Svensbergh   
Postadress  Besöksadress
Fysiologiska kliniken
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
 Hus 15, plan 3
Telefonnummer  Faxnummer

 0480-81670

Telefontid: kl. 07:30-08:30, kl. 12:30-14:00

  0480-44 82 19