DC-nytt

2018-06-12

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar...

  • Larmgräns för P-Triglycerider införs fr.o.m. 2018-06-04
  • Provtagning på utomlänspatienter - skicka med komplett ifylld originalremiss
  • Iohexolbelastningar som utförs av Klinisk kemi i Västervik

Till DC-nytt.