Bakterieodling.

Klinisk mikrobiologi

Vi är en länsövergripande verksamhet som utför diagnostik av mikroorganismer; bakterier, virus och svampar.

Rutiner och Riktlinjer

Provsvar

 • Svarstider

  Vår målsättning är att leverera svar och underhandsbesked så snabbt som möjligt.

  Vid relevanta fynd från normalt sterila lokaler lämnas alltid telefonbesked vid upptäckt. Pga snabbare metodik kan för vissa blododlingar preliminär art-och resistensbestämning lämnas redan senare samma dag . Kontrollera därför patientens provsvar även eftermiddagar.

  Preliminärsvar skickas när det bedöms kunna bidra till förbättrad handläggning av patienten eller snabb konfirmation av att korrekt behandling har inletts. För prov från primärvården lämnas inte rutinmässigt preliminärsvar för odlingsprov från icke-sterila lokaler.

  Våra svar skickas med post två gånger per vardag till kunder som inte använder Cosmic. Digitala svar via Cosmic skickas var tionde minut.

 • Sök provssvar i wwBakt
 • Synonymer för externa analyser i Cosmic

  Lathund för att hitta rätt definerat namn i Mikrobiologens externa analyser i Cosmic.

  Rutin för inskrivning av externa analyser i Cosmic, där numeriskt resultat saknas, skall texten "Se kommentar" skrivas in som resultat. Högerklicka i resultatfältet för att göra "Enskild kommentar" tillgängligt, där textsvaret (inkl. eventuell kommentar, enhet och referensvärde) skall skrivas in. Originalsvaret skall även skannas in i KOVIS.

  Om något analysnamn/provsvar saknas, skicka avidentifierad kopia till Cosmicansvarig på Mikrobiologen för definition av analysnamnet.

Kontakt

 • Om oss

  Mikrobiologiska laboratoriet

  Mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar är en medicinsk servicedisciplin som bedriver en länsövergripande verksamhet.

  På laboratoriet utförs diagnostik av mikroorganismer; bakterier, virus och svampar, vilka kan orsaka allvarliga infektioner. Vår verksamhet omfattar påvisande av smittämnen i patientprover genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

  På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk bakteriologi, ST-läkare, mikrobiologer, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker.

  Vi deltar i omfattande externa nationella och internationella kvalitetssäkringsprogram. Dessutom utförs fortlöpande intern kontrollverksamhet av instrument och metoder för att garantera en hög analyskvalitet.

  Prenumerera på våra nyheter

 • Kontaktinformation

  Öppettider

  Telefontid:
  Måndag-Fredag 08:00-17:00, Lördag-Söndag 10:00-12:00

  Öppettider:
  Måndag-Fredag 08:00-17:00, Lördag-Söndag 08:00-12:00

  Besöksadress:

  Hus 17, plan 4
  Lasarettsvägen 1
  Kalmar

  Postadress:

  Klinisk Mikrobiologi
  Länssjukhuset
  391 85 Kalmar

  Telefon 0480-814 41
  Fax 0480-817 38
  Mikrobiologen Allmänna frågor
  Verksamhetschef Fredrik Enlund
  Medicinsk ansvarig Annika Wistedt
  Basenhetschef Liselott Sjöholm