Antibiotikaval vid resistensbestämning

Antibiotikaval vid resistensbestämning

Resistensbestämning utförs på de isolat som enligt laboratoriets bedömning skulle kunna vara kliniskt relevanta oavsett om resistensbestämning begärts eller ej. Vid resistensbestämning testas de antibiotika som laboratoriet bedömer som rimliga behandlingsalternativ samt för ev antibiotika som angivits på remissen.