Influensa och RSV

Statistik Kalmar Län

uppdaterad 2018-04-23 (uppdateras måndagar)

Fördjupad information gällande influensaläget samt RSV finns på Folkhälosmyndighetens hemsida.

Influensaövervakning

RSV-övervakning