DC-nytt 2017-11-24

2017-11-24

Inför influensasäsongen, information från Diagnostiskt centrum

Än så länge har bara enstaka influensafall rapporterats i landet (se Rapport Folkhälsomyndigheten).

Från december höjer vi beredskapen för influensadiagnostiken och kompletterar analyserna på mikrobiologen med möjlighet till akut diagnostik under jourtid på de kliniskt kemiska laboratorierna i Västervik och Kalmar.

För mer information om provtagning och rutiner läs hela nyhetsbladet här.