Mat i kyl och en handske.

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd och Vårdhygien är Landstinget i Kalmar läns infektionsförebyggande enhet.

Vår verksamhet

Kontakt