Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar med avseende på smittsamma sjukdomar (Smittskyddenheten i Kalmar län 2016-12-23)

Åtgärd vid hantering av provsvar hos asylsökande (Smittskyddenheten i Kalmar län 2016-12-23)

Hälsodeklaration tuberkulos (Smittskyddenheten i Kalmar län 2015-06-04)

Hälsodeklaration tuberkulos (Socialstyrelsen Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2013, se sidan 24)

Hälsokontroll tuberkulos inför arbete eller studier (Smittskyddenheten i Kalmar län 2015-10-27)

Latent tuberkulos, patientinformation när behandling ges samt när behandling inte ges, på svenska (Smittskyddsenheten i Kalmar län 2016-05-03)

Quantiferon, video med provtagningsinstruktion (Qiagen)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m. fl(senaste versionen av SOSFS 2011:11)