Säsongsinfluensa

Vaccinationskampanjen 2017-2018 startar den 7 november.

Vaccin mot säsongsinfluensa (Vaxigrip ®) beställs på http://www.vaccinationsservice.se/ eller direkt via Sanofi Pasteur på 031-88 72 90. Det går också att beställa via ApoEx.

Säkerhetskanyler (i enlighet med AFS 2005:1) finns att beställa hos Centralförrådet: produktnr 101921, kanyl  inj 23G 0,6x25 mm blå säkerhetskanyl.

Regionala rutiner

Smittskyddsläkarens riktlinjer om handläggning av patient med misstänkt eller verifierad influensa inom slutenvården i Landstinget i Kalmar län. Se även Vårdhygiens riktlinje "Influensa inom slutenvård"

Vaccination mot säsongsinfluensa

Bildspel för personal

Hälsodeklaration inför vaccination mot säsongsinfluensa - svenska

Hälsodeklaration inför vaccination mot säsongsinfluensa - arabiska

Hälsodeklaration inför vaccination mot säsongsinfluensa - engelska

Information från Läkemedelskommittén

Riktlinje för vaccination vid behandling med antikoagulantia

Information från Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Vaccination av gravida mot influensa

Vaccination mot influensa - information till dig som är gravid