Det nya coronaviruset

Denna sida är uppdaterad 2020-04-02.

I Kina har ett nytt coronavirus upptäckts bland människor i staden Wuhan. Detta coronavirus kan orsaka svår luftvägsinfektion, covid-19. Det nya coronaviruset klassas nu som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och publicerar efter hand ny information på sin webbsida. Här finns samlad information gällande Region Kalmar län.

Arbetet kring coronaviruset - särskild organisation

För att leda övergripande arbetet i Region Kalmar län har det skapats en särskild organisationen med en arbetsgrupp som leds av beredskapsplanerare och består av representanter från regionservice, primärvårdsförvaltningen (inklusive privata vårdgivare), kommunikation och kris och säkerhet.

Utöver det finns en grupp som leds av regiondirektören (beslutsgrupp) som hanterar övergripande beslut, en grupp hanterar försörjningsfrågor och under ledning av smittskydd och vårdhygien finns en tvärprofessionell arbetsgrupp som hanterar coronafrågor.

Rutiner och riktlinjer Region Kalmar län

Observera att länken till "Länssjukhusets rutin vid influensautbrott" i provtagningsstrategin fungerar bäst med Explorer som webbläsare. 

Nationella rekommendationer och riktlinjer

Dokumenten uppdateras kontinuerligt. 

Statistik från mikrobiologiska laboratioriet Region Kalmar län

Länk till statistik - analyser covid-19 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsläkarföreningens informationsblad till läkare och patienter. Länk här.

Frågor och svar angående Covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Frågor och svar angående Covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Frågor och svar - Socialstyrelsen angående coronavirus och Covid-19

Övriga länkar