TBE (fästingburen hjärninflammation)

Årligen smittas 0-3 personer av TBE i Kalmar län. År 2017 var ett rekordår då 6 personer smittades i länet. Under 2018 smittades endast en person och TBE är fortfarande relativt ovanligt i Kalmar län i jämförelse med exempelvis Stockholms skärgård. Vaccination rekommenderas inom tre begränsade områden i länet eftersom det förekommit flera fall där under de senaste åren. TBE har även uppträtt på några andra ställen i länet, men då har det rört sig om enstaka isolerade fall.

Det är viktigt att varje ordination registreras i Svevac så att vaccinationstäckningen i länet kan följas – den väger in i bedömningen när riskområden utses.

Smittskyddsläkarens rekommendationer för TBE-vaccination i Kalmar län

Hälsodeklaration inför vaccination mot TBE

Vaccinationsschema för utskrift

Sjukdomsinformation om TBE (Folkhälsomyndigheten)

TBE (Internetmedicin)

Broschyr om fästingar med tips om hur man skyddar sig mot fästingbett 

Hitta fästingen - Lära barn om fästingar (Scandtick)

Allmänheten hänvisas till 1177.se

Här finns kartor över riskområden för vissa län/regioner.

TBE - fästingburen hjärninflammation på 1177.se

Vaccination mot TBE på1177.se

TBE-vaccination rekommenderas till

Fast boende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med smittrisk:

I Kalmar län

I övriga Sverige

Resenärer som kommer att vistas i skog och mark i Europa

  • på Åland och i Baltikum
  • i särskilda riskområden i centrala och östra Europa

TBE-vaccin har få biverkningar och det finns sällan anledning att avråda den som vill vaccinera sig, även om man uppfattar att risken för smitta är låg.