Lagar och förordningar för smittskyddsarbetet

Smittskyddslagen innehåller bestämmelser om skydd för befolkningen mot smittsamma sjukdomar bland människor. Den reglerar ansvarsförhållanden och nödvändig samverkan mellan smittskyddsläkare och andra instanser. Här finner du länkar till lagar som är aktuella för smittskyddsarbetet.

 

Smittskyddslagen 2004:168

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 2006:1570

Epizootilagen 1999:657

Miljöbalken 1998:808

Zoonoslagen 1999:658

Livsmedelslagen 2006:804

Arbetsmiljölagen 1977:1160

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Smittskyddsförordning 2004:255

Socialstyrelsens författningssamling