Verksamheter utanför vården

 

Skola/förskola

MRSA i förskolan - information till förskolepersonal

Råd och stöd för att minska smittspridning i förskolan

Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt - Folkhälsomyndigheten

Publikationen handlar bland annat om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur barnen kan engageras i arbetet.

Fakta och råd om infektioner hos barn

Här finns fakta och information kring symtom, smittvägar och behandling av olika infektioner som ett barn kan drabbas av samt även rekommendationer när barnet kan återgå till förskolan. Observera att just er förskola kan ha lokala rutiner kring när barnen kan återgå till förskolan – kontakta respektive förskolechef om du vill veta hur det fungerar på ditt barns förskola.

Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet – Folkhälsomyndigheten

Råden är ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt.

Utbrott av smitta på en förskola

Utbrott av smitta innebär att fler sjukdomsfall än vanligt har inträffat. Det kan också innebära enstaka fall av en smitta med risk för stor spridning eller allvarliga konsekvenser. För att man ska kalla det utbrott kan alltså antalet smittade vara både några enstaka eller för vissa sjukdomar en tredjedel eller fler av barnen (eller förskolepersonalen). 

(Källa; Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt)

Förslag till underlag för kartläggning vid ett utbrott av sjukdom på förskolan.

 

Övrig verksamhet

Sår kan sprida smitta-  tips för att undvika smitta på gym och träningslokaler. Affisch.