Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Lokalt dokument för regler samt informationsmaterial för basala hygienrutiner finns att läsa mer om i Hygienregler

Broschyren "Hygienregler för personal inom landstinget i Kalmar län" finns även att beställa som trycksak för landstingsanställda via Navet/webbutiken.

Mätningar

Lokala mätningar av BHK genomförs varje månad.

Två gånger om året (mars och oktober) ligger resultatet av de lokala mätningarna till grund för nationell mätning.

Information (instruktioner och protokoll) kring mätning av basala hygienrutiner och klädregler finns på Landstingets intranät Navet "Mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler PPM-BHK".

Resultat av mätning kring basala hygienrutiner och klädregler redovisas under patientsäkerhet