E-utbildningar inom vårdhygien

E-Utbildning för basala hygienrutiner

Vårdhygien i Region Kalmar län rekommenderar Stockholms läns landstings e-utbildning för basala hygienrutiner.

Utbildningen är ca 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner.

När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner

Folkhälsomyndigheten - Ett kunskapsunderlag

Rapporten handlar om att förebygga infektioner hos patienter och personal i hälso- och sjukvården och tandvården. Den har utarbetats av experter på området och bygger på aktuell kunskap och forskning. Innehållet är anpassat till EU:s direktiv och regler.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är till för dig som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Innehållet är färskvara och uppdateras kontinuerligt. Handboken finns inte i tryckt version utan endast på webben.